Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina i Miasto Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekt partnerski

Skrzynka

Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
Termin: 20.03.2010 r. (sobota) godz. 10.00
Miejsce: Sala konferencyjna Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "BORKI" w Swolszewicach Małych.Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie faktycznej (po uchwale Zarządu) ilości członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.
 7. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Dolina Pilicy za okres sprawozdawczy.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami, zgłaszanie wniosków.
 12. Rozszerzenie obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy o gminę Aleksandrów oraz miasto i gminę Przedbórz.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
 15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
 16. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 17. Odwołanie władz Stowarzyszenia.
 18. Ustalenie liczy i wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 19. Ustalenie liczby i wybór Rady Stowarzyszenia.
 20. Ustalenie liczby członków i wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 21. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami oraz uchwalenie jednolitego tekstu znowelizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilica.
 22. Przystąpienie Stowarzyszenia Dolina Pilicy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
 23. Przyjęcie programu działania Stowarzyszenia.
 24. Wolne wnioski.
 25. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
 26. Zakończenie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Bronisław Helman

Materiały na Walne Zebranie:
- Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju --- pobierz
- Projekt Statutu --- pobierz
- Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków --- pobierz
- Projekt Regulaminu Pracy Zarządu
- Projekt Regulaminy Pracy Rady


Ocena wniosków - "Małe Projekty"


W dniu 09.02.2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu odbyło się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków              o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe Projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Zabranie Zarządu
Dolina

Informujemy, iż zebranie Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy odbędzie się dn. 19.02.2010 r. (piątek) o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia.Projekt "Czas na aktywność- wsparcie dla kobiet 45+"

Europejska Grupa Doradcza
zaprasza do udziału w projekcie


CZAS NA AKTYWNOŚĆ
WSPARCIE DLA KOBIET 45+


BEZPŁATNE SZKOLENIA


CEL PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz aktywności zawodowej 120 kobiet poprzez wsparcie psychologiczno - doradcze, warsztaty aktywizująco - motywacyjne, szkolenia zawodowe oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

ADRESATKI
Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia po 45 roku życia, w szczególności do:
 • Długotrwale bezrobotnych
 • Wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających po urodzeniu i wychowaniu dzieci
 • Niepełnosprawnych
 • Mieszkanek powiatu tomaszowskiego, kutnowskiego, zgierskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego oraz miasta Łodzi.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy


W dniu 05.02.2010 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 15 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy w sprawie wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe Projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
PROW 2014-2020

Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty

Szlak Konny