MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011
AGROTRAVEL 2011

W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. w Kielcach odbyły się trzecie już z kolei, cieszące się z roku na rok coraz to większym zainteresowaniem, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011. Podczas tychże dni, Kielce stały się miejscem spotkań lokalnych grup działania, gospodarstw agroturystycznych, jak również organizacji turystycznych działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.
W niedzielę, ostatniego dnia targów, na stoisku zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego swe walory miało zaszczyt prezentować Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Odwiedzający nas goście, poza zapoznaniem się z bogatą ofertą turystyczną obszaru LGD, mogli skosztować regionalnych potraw a także  zakupić oryginalne pamiątki przygotowane przez twórców ludowych.
Za pomoc w przygotowaniu naszego stoiska, serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli KSOW Województwa Łódzkiego, Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Koła Amatorskiej Twórczości Rękodzieła Artystycznego "ATRA" w Wolborzu, Stowarzyszenia "Aktywny Brzustów", Koła Gospodyń Wiejskich z Białej, rzeźbiarza - p. Jana Milczarka oraz p. Sławomira Zwierzchowskiego.


Aktualna informacja o zawartych umowach dla "małych projektów" oraz "Odnowy i rozwoju wsi"


Zgodnie z informacją nadesłaną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dn. 12.04.2011 r., niniejszym informujemy, iż do dnia 31 marca 2011 r. w ramach złożonych do Stowarzyszenia Dolina Pilicy wniosków dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zostało zawartych 25 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 501.831,37 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 37/100 gr.).

Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zostało zawartych 5 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 1.702.488,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 gr.).


Uzyskanie dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i kajakarstwa

Miło nam poinformować, iż zgodnie z  ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dn. 12.04.2011 r. rozstrzygnięciem konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2011 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. "Pilica - rzeka jakiej nie znamy". Koszt całkowity zadania 18.350,- zł; uzyskana kwota dotacji 15.000,- zł.
Niniejszy projekt podzielony został na trzy integralne moduły. Pierwszy stanowić będzie konferencja, której tematem przewodnim będzie Pilica w aspekcie perspektyw rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środkowym biegu. Kolejny moduł to spływ kajakowy po ciekawych przyrodniczo, krajobrazowo, często nieznanych odcinkach biegu Pilicy pn. "Z nurtem rzeki o pięknie przyrody i bogactwie kulturowego dziedzictwa  Doliny Pilicy". Podsumowaniem projektu, a zarazem trzecim modułem będzie konkurs fotograficzny dla uczestników spływu oraz wszystkich osób zainteresowanych promocją walorów tej pięknej rzeki pt. "Pilica, rzeka którą warto poznać".


Newsletter Stowarzyszenia Dolina Pilicy 1/2011

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku wydaniem newslettera Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

Zobacz więcej

Wyjazd studyjny do Berlina

W dniach 10-13 marca pracownicy Stowarzyszenia Dolina Pilicy wraz z grupą przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa łódzkiego brali udział w wyjeździe studyjnym do Berlina.

Wizyta w siedzibie koncernu Viessmann, będąca głównym celem wyjazdu, pozwoliła uczestnikom zapoznać się z najnowszymi technologiami w zakresie systemów grzewczych, w tym wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektorów słonecznych, pomp ciepła, biomasy). Spotkanie i żywa dyskusja z pracownikami przedsiębiorstwa pozwoliła na poruszenie wielu aspektów stosowania alternatywnych źródeł energii. Ponadto uczestnicy zwiedzili hale produkcyjne fabryki, gdzie mieli możliwość bliższego poznania stosowanych przez firmę Viessmann nowoczesnych technologii.

Drugą integralną częścią wyjazdu było uczestnictwo w międzynarodowych targach turystycznych ITB w Berlinie - jednej z największych imprez tego typu na świecie. Polska jako kraj partnerski w tym roku była współorganizatorem targów. Przedstawiciele każdego z 16 regionów naszego kraju prezentowali walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Polski.

Serdecznie dziękujemy Sekretariatowi Regionalnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za pomoc w realizacji wyjazdu.

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty