MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


Seminarium nt. szlaków turystycznych w regionie łódzkim w kontekście ustawy o szlakach turystycznych.

Nabór na Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii wspólnie realizują projekt "Dobry Klimat dla Powiatów" będący laureatem europejskiego programu LIFE+. Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywizowanie polskich samorządów do działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2010 r. i trwać będzie do 2015 r.

Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje aktywnej osoby do pracy w charakterze Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO) w powiecie tomaszowskim, chcącego działać na rzecz poprawy klimatu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie, w terminie do 01.03.2011 r. krótkiego CV i listu motywacyjnego, na adres: doklip@ine-isd.org.pl lub Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się  na stronie www.chronmyklimat.pl/doklip. W razie niejasności prosimy o kontakt mailowy (doklip@ine-isd.org.pl) lub telefoniczny (22 851-04-04).


Bliższe informacje nt. projektu "Dobry Klimat dla Powiatu".


Informacja o zawartych umowach dla małych projektów - stan na dn. 31.12.2010 r.Niniejszym informujemy, iż do dn. 31 grudnia 2010 r.  w ramach złożonych  wniosków dla małych projekt, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zostało zawartych 17 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 337.809,74 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze).


Konkurs na logo KSOW.TVZ inicjatywy Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowany jest konkurs na logo internetowego  serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod nazwą KSOW.TV.
Do pobrania:

Regulamin konkursu na logo KSOW.TV

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekretariatu Centralnego KSOW:
Izabela Kurek
izabela.kurek@minrol.gov.pl
tel: 22 623-18-19

Aleksandra Macias
aleksandra.macias@minrol.gov.pl
tel: 22 623-28-88

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zgodnie z przepisami art. 37  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawione są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

W załączeniu edytowalna wersja Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty