MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny


Targi AGROTRAVEL

II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i  Agroturystyki AGROTRAVEL -Kielce dn. 09.04.2010 r.
W dn. 09.04.2010 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy uczestniczyło w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  2010 r. Ideą targów AGROTRAVEL jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej.
LGD prezentowało  się na stoisku województwa łódzkiego organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. Targom towarzyszyła promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych  produktów kulinarnych.
W związku z powyższym Stowarzyszenie zaprosiło do uczestnictwa  w targach przedstawicielki Koła Amatorskiej Twórczości Rękodzieła Artystycznego w Wolborzu, Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sulejowie, lokalnych twórców ludowych i przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz podmiotów gospodarczych  świadczących usługi turystyczne z gminy Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Mniszków, Sulejów i Przedbórz. Zaprezentowano dziedzictwo kulturowe regionu nadpilicza, w tym zwłaszcza tradycyjną kuchnię, rękodzieło oraz folklor. Zebraną widownię porwały występy zespołów folklorystycznych z terenu LGD Dolina Pilicy -"Proszeniacy" z gminy Wolbórz oraz "Ciebłowianie" z gminy Tomaszów Maz.Zebranie Zarządu
Dolina
Informujemy, iż Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy odbędzie się 07.04.2010 r. (środa) o godz. 17.00 w biurze Stowarzyszenia
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 55.

Wybór nowych władz na Walnym Zebraniu Członków
W sobotę 20 marca br.  w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym "BORKI", odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Zatwierdziło ono nową Lokalną Strategię Rozwoju, bazowy dokument przy wdrażaniu Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenia poszerzyło obszar swego działania o gminę Aleksandrów oraz miasto i gminę Przedbórz, obejmując tym samym obszar 8 gmin (ok. 62 tys. mieszkańców), rozciągający się w postaci niezwykle pięknej doliny Pilicy z meandrującą rzeką w tle od  Przedborza do Inowłodza.

Z uwagi na poszerzenie obszaru działania Walne Zebranie Członków dokonało wyboru swoich przedstawicieli do poszczególnych organów władz:

ZARZĄD:
 1. Bronisław Helman - Prezes Zarządu
 2. Sławomir Zwierzchowski -V-ce Prezes Zarządu
 3. Damian Szmigielski - V-ce Prezes Zarządu
 4. Dominik Dajcz - Skarbnik
 5. Barbara Dziubałtowska-Chachuła - Sekretarz
 6. Waldemar Jęcek
 7. Andrzej Wołoszyn
 8. Ewa Kwaśkiewicz-Tomasik
 9. Szczepan Goska
 10. Jolanta Kacperek
 11. Elżbieta Milczarek
 12. Stanisław Cieciura
 13. Sławomir Tworek
 14. Urszula Ziółkowska
 15. Ewa Jagielska
 16. Konrad Piekarski
RADA:
 1. Henryk Sęk - Przewodniczący Rady
 2. Cezary Krawczyk -V-ce Przewodniczący Rady
 3. Paweł Mamrot - V-ce Przewodniczący Rady
 4. Anna Węglarska-  Sekretarz
 5. Dionizy Głowacki
 6. Ewa Kuchta
 7. Elżbieta Wijata
 8. Ewa Korzeniewska
 9. Agnieszka Jóźwik
 10. Barbara Klatka
 11. Andrzej Popłoński
 12. Tadeusz Skoneczny
 13. Marcin Tuz
 14. Paweł Bachura
 15. Janusz Ciesielski
 16. Piotr Abratkiewicz
 17. Władysława Krawczyk
 18. Miłosz Naczyński
 19. Renata Koska
 20. Bogusław Majewski
 21. Krzysztof Zawisza
 22. Stanisław Baryła
 23. Jerzy Balcerzyk
 24. Marek Brajczewski
 25. Wacław Kozub
 26. Franciszek Szmigiel
 27. Kazimierz Głowa
 28. Hieronim Nawrocki
 29. Janina Kisielińska
 30. Anna Mizgalska-Dąbrowska
 31. Tadeusz Wąs
 32. Zbigniew Gołębiewski
KOMISJA REWIZYJNA:
 1. Barbara Robak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Bogdan Szulc - V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Wiesław Łaski - Sekretarz
 4. Mariusz Brzozowski
 5. Tomasz Grad
 6. Mariusz Tarnawski
 7. Andrzej Wtorek
 8. Bernadeta Banaszczyk

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
Termin: 20.03.2010 r. (sobota) godz. 10.00
Miejsce: Sala konferencyjna Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "BORKI" w Swolszewicach Małych.Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie faktycznej (po uchwale Zarządu) ilości członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad.
 7. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Dolina Pilicy za okres sprawozdawczy.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres sprawozdawczy.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami, zgłaszanie wniosków.
 12. Rozszerzenie obszaru działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy o gminę Aleksandrów oraz miasto i gminę Przedbórz.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
 15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
 16. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 17. Odwołanie władz Stowarzyszenia.
 18. Ustalenie liczy i wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 19. Ustalenie liczby i wybór Rady Stowarzyszenia.
 20. Ustalenie liczby członków i wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 21. Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami oraz uchwalenie jednolitego tekstu znowelizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilica.
 22. Przystąpienie Stowarzyszenia Dolina Pilicy do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
 23. Przyjęcie programu działania Stowarzyszenia.
 24. Wolne wnioski.
 25. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
 26. Zakończenie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Bronisław Helman

Materiały na Walne Zebranie:
- Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju --- pobierz
- Projekt Statutu --- pobierz
- Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków --- pobierz
- Projekt Regulaminu Pracy Zarządu
- Projekt Regulaminy Pracy Rady


Ocena wniosków - "Małe Projekty"


W dniu 09.02.2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu odbyło się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
Celem posiedzenia była ocena i wybór do finansowania wniosków              o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe Projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty