4/2020/G Imprezy - Wyniki
Dodane przez Admin dnia Luty 09 2021 22:23:43
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
  • 4/2020/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
    Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
    - Zorganizowanie imprez lokalnych
WYNIKI naboru nr 4/2020/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 4/2020/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
    Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
    - Zorganizowanie imprez lokalnych
WYNIKI naboru nr 4/2020/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania

- Protokół z posiedzenia Rady z 28.01.2021 r.