Konsultacje - Kryteria wyboru - Podejmowanie działalności gospodarczej
Dodane przez Admin dnia Luty 22 2021 13:31:42
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej


Stowarzyszenie Dolina Pilicy  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Zmiany podyktowane są potrzebą uzyskania lepszych efektów realizacji LSR.

  • Załącznik nr 11 - Kryteria wyboru operacji Podejmowanie działalności gospodarczej

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze.

Na propozycje zmian czekamy do 25.02.2021 r. do godziny 1600.Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej


Stowarzyszenie Dolina Pilicy  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Zmiany podyktowane są potrzebą uzyskania lepszych efektów realizacji LSR.

  • Załącznik nr 11 - Kryteria wyboru operacji Podejmowanie działalności gospodarczej

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze.

Na propozycje zmian czekamy do 25.02.2021 r. do godziny 1600.

Swoje propozycje i uwagi prosimy składać na udostępnionym formularzu.doc (.pdf)
mailowo: dolinapilicy@onet.eu

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Dziękujemy.