Szkolenie dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii w ramach Osi 4 LEADER
Dodane przez Admin dnia Listopad 18 2009 10:50:54


W dniu 17 listopada 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu odbyło się szkolenie dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii w ramach Osi 4 LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013, organizowane  przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.


Treść rozszerzona

W dniu 17 listopada 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu odbyło się szkolenie dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii w ramach Osi 4 LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, organizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (p. Jacek Wojtunik)  oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (p. Justyna Góralska oraz p. Sławomir Tabaczyński) przedstawili informacje dotyczące: "Małych projektów", "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" i "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw". Celem szkolenia było  praktyczne przygotowania uczestników - mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR), na którym działa Lokalna Grupa Działania Dolina Pilicy do aplikowania o środki w ramach w/w działań.Materiały ze szkolenia: