Nabór na Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dodane przez Admin dnia Luty 16 2011 11:25:42

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii wspólnie realizują projekt "Dobry Klimat dla Powiatów" będący laureatem europejskiego programu LIFE+. Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywizowanie polskich samorządów do działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2010 r. i trwać będzie do 2015 r.

Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje aktywnej osoby do pracy w charakterze Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO) w powiecie tomaszowskim, chcącego działać na rzecz poprawy klimatu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie, w terminie do 01.03.2011 r. krótkiego CV i listu motywacyjnego, na adres: doklip@ine-isd.org.pl lub Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się  na stronie www.chronmyklimat.pl/doklip. W razie niejasności prosimy o kontakt mailowy (doklip@ine-isd.org.pl) lub telefoniczny (22 851-04-04).


Bliższe informacje nt. projektu "Dobry Klimat dla Powiatu".