Podpisanie aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Dodane przez Admin dnia Luty 23 2011 11:28:48W dniu 23 lutego 2011 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy podpisało z Samorządem Województwa Łódzkiego aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzając zmiany w LSR przyjęte na Walnym Zebraniu Członków w dn. 20.01.2011 r., tym samym zatwierdzając rozszerzenie obszaru działania LGD do terenu 10 gmin: Aleksandrów, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Przedbórz, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz.