Wiadmość o zakończeniu procesu likwidacji LGD Zalew Sulejowski
Dodane przez Admin dnia Maj 22 2009 13:10:44
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji (26.02.2009, 27.03.2009r.) dotyczących procesu likwidacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Zalew Sulejowski, na prośbę Pana Zbigniewa Gołębiewskiego ninejszym przekazujemy:

Informujemy, iż w dniu 6 maja 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Łódź - Śródmieście zostało wykreślone z rejestru KRS stowarzyszenie LGD Zalew Sulejowski i tym samym zakończyło ono swoją misję przekazując ją do dalszej realizacji przez LGD Dolina Pilicy.


W imieniu własnym dziękuję wszystkim jego członkom za trud jego utworzenia i wniesiony od 9 lipca 2006 roku ich wkład pracy.


Zbigniew Gołębiewski
Prezes LGD Zalew Sulejowski