Odstąpienie od naboru nr 3/2017/G
Dodane przez Admin dnia Listopad 23 2017 15:59:21

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/88/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/88/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

W załączeniu uchwała nr VI/88/17