Odstąpienie od naboru nr 5/2017/G
Dodane przez Admin dnia Listopad 23 2017 16:04:37

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/103/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G w zakresie „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy pragnie poinformować, iż Rada Stowarzyszenia Dolina Pilicy Uchwałą nr VI/103/17
z dnia 17.11.2017r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 5/2017/G w zakresie „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.


W załączeniu uchwała nr VI/103/17