PROW 2014-2020 - Warsztaty 2018 - przypomnienie
Dodane przez Admin dnia Grudzień 07 2017 11:47:54
warsztaty
PROW 2014-2020
Cel komunikacji: Aktywizacja określonych grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, włączonych
w proces wdrażania LSR.
Działanie komunikacyjne: Warsztaty
Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.
Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2018r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2018 roku zaplanowało
17 warsztatów
w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.
Zapisy na warsztaty trwają do dnia 10.12.2017r.

Treść rozszerzona
warsztaty
PROW 2014-2020

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Cel komunikacji: Aktywizacja określonych grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych, włączonych
w proces wdrażania LSR.
Działanie komunikacyjne: Warsztaty
Zgłoś zapotrzebowanie na warsztaty w swojej gminie w 2018r.

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2018 roku zaplanowało
17 warsztatów
w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin: 2018 rok
Ilość miejsc: 17 warsztatów x 10 osób = 170 osób

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 10.12.2017r.
Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłanie na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu.

Zgłoszenia należy przesyłać tylko na udostępnionym Formularzu do dnia 10 grudnia 2017r.

Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej.
Terminy zostaną ustalone telefonicznie.
Propozycje warsztatów w kategorii:

ARTYSTYCZNE
Garncarstwo - (3h dzieci i młodzież)
Wiklina tradycyjna - (10h - 2 dni, młodzież i dorośli)
Bibułkarstwo - (4h - 1 dzień, 12h - 3 dni)
Ozdoby ze sznurka - (4h)
Pająki - (12h - 3 dni)
Ozdoby w technice Tiffany'go, metoda witrażowa/biżuteria - (5h, młodzież i dorośli)
Mydlarskie - (3h, młodzież i dorośli)

KULINARNE
Fruitcarving - (10h - 2 dni, dorośli)
Dekorowanie ciastek - (5h)

INFORMATYCZNE
Podstawy obsługi komputera "Okno na świat" - (7 spotkań w sali informatycznej, osoby 50+)

Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów!