PROW 2014-2020 Kryteria wyboru - konsultacje społeczne do 16.01.2018
Dodane przez Admin dnia Styczeń 11 2018 10:05:54

Konsultacje dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
dla podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Dolina Pilicy rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Zmiany podyktowane są potrzebą uzyskania lepszych efektów realizacji LSR poprzez podniesienie jakości składanych do LGD wniosków oraz doprecyzowanie zapisów zawartych w dotychczasowych kryteriach w celu zapewnienia ich lepszej przejrzystości i jednoznaczności.


Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
dla podejmowannia i rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Dolina Pilicy rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Zmiany podyktowane są potrzebą uzyskania lepszych efektów realizacji LSR poprzez podniesienie jakości składanych do LGD wniosków oraz doprecyzowanie zapisów zawartych w dotychczasowych kryteriach w celu zapewnienia ich lepszej przejrzystości i jednoznaczności.

  • Załącznik nr 11
    - Podejmowanie działalności gospodarczej
    - Rozwijanie działalności gospodarczej

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze.
Na propozycje zmian czekamy do 16.01.2018 r. do godziny 1600.

Swoje propozycje i uwagi prosimy składać na udostępnionym formularzu mailowo: dolinapilicy@onet.eu

lub dostarczyć osobiście na adres biura:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. św. Antoniego 55

97- 200 Tomaszów Mazowiecki.

 

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Dziękujemy.