Wyniki naboru 6/2017/G
Dodane przez Admin dnia Styczeń 19 2018 12:23:07
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

6/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane zadania:
- wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
w stroje, sprzęt, instrumenty itp.

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

6/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane zadania:
- wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
w stroje, sprzęt, instrumenty itp.

Termin składania wniosków: od dnia 27.11.2017r. do dnia 11.12.2017r.
WYNIKI naboru nr 6/2017/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do powierzenia grantów
- Lista rezerwowa

- Protokół z posiedzenia Rady