Wyniki naboru 7/2017/G
Dodane przez Admin dnia Styczeń 29 2018 21:28:14
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
WYNIKI naboru nr 7/2017/G
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Planowane zadania:
- szkolenia i inne działania społeczne wspierające grupy defaworyzowane

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 7/2017/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Planowane zadania:
- szkolenia i inne działania społeczne wspierające grupy defaworyzowane

Termin składania wniosków: od dnia 27.11.2017r. do dnia 11.12.2017r.
WYNIKI naboru nr 7/2017/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do powierzenia grantów
- Lista rezerwowa

- Protokół z posiedzenia Rady