Wyniki naboru 8/2017/G
Dodane przez Admin dnia Styczeń 29 2018 21:38:31
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
WYNIKI naboru nr 8/2017/G
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Planowane zadania:
- wyposażenie bądź doposażenie lokalnych twórców
- budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 8/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Planowane zadania:
- wyposażenie bądź doposażenie lokalnych twórców
- budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa kulturowego

Termin składania wniosków: od dnia 27.11.2017r. do dnia 11.12.2017r.
WYNIKI naboru nr 8/2017/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do powierzenia grantów
- Lista rezerwowa

- Protokół z posiedzenia Rady