Wyniki naboru 1/2018
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 12 2018 13:59:44
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie 1/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku.
Termin składania wniosków od 12.03.2018 do 26.03.2018r.
WYNIKI naboru nr 1/2018

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie 1/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku.
Termin składania wniosków od 12.03.2018 do 26.03.2018r.
WYNIKI naboru nr 1/2018

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania
- Protokół z posiedzenia Rady