Wyniki naboru 1/2018/G
Dodane przez Admin dnia Maj 10 2018 15:29:21
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

1/2018/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Planowane zadania:
- organizacja wydarzeń przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców
Termin składania wniosków: od dnia 12.03.2018r. do dnia 26.03.2018r.
WYNIKI naboru nr 1/2018/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

1/2018/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Planowane zadania:
- organizacja wydarzeń przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców
Termin składania wniosków: od dnia 12.03.2018r. do dnia 26.03.2018r.
WYNIKI naboru nr 1/2018/G

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania
- Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów
- Lista wniosków niezgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
- Lista wniosków niewybranych do powierzenia grantów
- Lista wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych

- Protokół z posiedzenia Rady