Wyniki naboru 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
Dodane przez Admin dnia Listopad 29 2018 13:17:22
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
  • 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
    Termin składania wniosków od 17.09.2018 do 01.10.2018 r.
WYNIKI naboru nr 4/2018

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
    Termin składania wniosków od 17.09.2018 do 01.10.2018 r.
WYNIKI naboru nr 4/2018

- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy
- Lista operacji niewybranych do finansowania przez Radę Stowarzyszenia Dolina Pilicy

- Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy