Zapraszamy na Spotkania otwarte 19-20.12.2018 r.
Dodane przez Admin dnia Grudzień 12 2018 15:53:03
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Spotkanie organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 2 spotkania otwarte do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Termin
Miejsce
Temat spotkania
19.12.2018
godz. 9.00
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Spotkanie informacyjne dotyczące zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków przez organ decyzyjny LGD
20.12.2018
godz. 9.00
Spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania dokumentacji projektowych orza zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków przez organ decyzyjny LGD
Cel komunikacji: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców:
- o LSR, jej celach, zasadach przygotowania dokumentacji projektowych oraz o zasadach interpretacji kryteriów oceny wniosków przez organ decyzyjny LGD.
Działanie komunikacyjne: Spotkanie otwarte

Dla kogo: Spotkanie jest adresowane do mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy będących liderami animacji społeczno-kulturalnej w tym m.in.: potencjalnych wnioskodawców,
w tym głównie przedsiębiorców, rolników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.