Wyniki naboru 6/2018
Dodane przez Admin dnia Luty 04 2019 13:02:23
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
  • 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
    Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
    Termin składania wniosków od 03.12.2018 r. do 17.12.2018 r.
WYNIKI naboru nr 6/2018

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 6/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
    Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.
    Termin składania wniosków od 03.12.2018 r. do 17.12.2018 r.
WYNIKI naboru nr 6/2018
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania

- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 31.01.2019 r.