Wyniki naboru 5/2018/G
Dodane przez Admin dnia Luty 04 2019 13:09:31
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • 5/2018/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Termin składania wniosków: od dnia 03.12.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
WYNIKI naboru nr 5/2018/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 5/2018/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Termin składania wniosków: od dnia 03.12.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.
WYNIKI naboru nr 5/2018/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania
- Lista rezerwowa wniosków o powierzenie grantów

- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 31.01.2019 r.