Wsparcie przedsiębiorczości - ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 24 2019 15:17:53

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje, iż zgodnie z Harmonogram planowanych naborów wniosków
o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, do końca okresu programowania objętego PROW 2014-2020 nie przewiduje już naborów wniosków z zakresu Podejmowania oraz Rozwijania działalności gospodarczej.

Budżet przewidziany na ww. działania w wysokości 6 000 000,00 zł został już wyczerpany.