Zaproszenie na posiedzenie Rady 15.05.2019
Dodane przez Admin dnia Maj 08 2019 09:17:12
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza członków Rady na posiedzenie w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów dotyczących naborów:
  • nr 1/2019/G na Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych,
  • nr 2/2019/G na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
  • nr 3/2019/G na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej,

oraz wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019 na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Posiedzenie planowane jest na dzień 15.05.2019 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Pilicy przy ulicy św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.