Informacja o podpisaniu umowy - firma LUGAR
Dodane przez Admin dnia Maj 09 2019 14:04:08

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Miło nam poinformować, że w dniu 6 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na wsparcie finansowe zadania w ramach PROW 2014-2020, pomiędzy Panem Mariuszem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. LUGAR” Mariusz Kowalski
a Zarządem Województwa Łódzkiego.


Przyznana w ramach operacji kwota opiewa na 249 900,00 zł.

lugar
Podpisana umowa jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


 

Miło nam poinformować, że w dniu 6 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na wsparcie finansowe zadania w ramach PROW 2014-2020, pomiędzy Panem Mariuszem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. LUGAR” Mariusz Kowalski
a Zarządem Województwa Łódzkiego.lugar
Podpisana umowa jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy z siedzibą
w Tomaszowie Mazowieckim.
Beneficjent otrzyma dofinansowanie na rozwój obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.
Operacja zakłada stworzenie bazy noclegowej pod wynajem w miejscowości Inowłódz, powiat tomaszowski. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na modernizacji budynku oraz jego wyposażeniu a ostatecznie zorganizowaniu w nim apartamentów rodzinnych. Obiekt przeznaczony będzie głównie do funkcji noclegowej a teren otaczający wraz z atrakcjami będzie oferowany jako nowa forma rekreacji.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną zatrudnione 2 osoby.

Przyznana w ramach operacji kwota opiewa na 249 900,00 zł., zakończenie realizacji przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2019 r.