Konkurs w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku
Dodane przez Admin dnia Maj 13 2019 10:44:20

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Kwota konkursu wynosi 22 000,00 zł.
Termin składania ofert upływa 28 maja 2019 r.

Zainteresowane organizacje zachęcamy do udziału.


Treść rozszerzona

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Kwota konkursu wynosi 22 000,00 zł. Termin składania ofert upływa 28 maja 2019 r.

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przy składaniu oferty należy zwrócić szczególną uwagę na zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, których osiągnięcie stanowić będzie podstawę prawidłowej realizacji zadania i jego rozliczenia.

Szczegóły konkursu oraz wzór oferty dostępne pod linkiem: https://www.powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/ogloszenie-otwratego-konkursu-ofert-w-obszarze-turystyki-i-krajoznawstwa.html

Zainteresowane organizacje zachęcamy do udziału.