Informacja o podpisaniu umowy - Projekt grantowy do naboru 5/2018/G
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 10 2019 14:35:22

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisana została kolejna umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Dolina Pilicy otrzymało pomoc w wysokości
299 877,00 zł.
Podpisaną umowę wręczył p. Andrzej Górczyński
- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W ramach operacji zostaną przebudowane, bądź też powstaną nowe miejsca rekreacji: place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany. Inwestycje zostaną zrealizowane w miejscowościach: Bukowiec Opoczyński, Kruszewiec Kolonia, Roszkowa Wola, Brudzewice Kolonia, Zachorzów, Ogonowice, Mniszków, Wielka Wola oraz Turobów.


umowa

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisana została kolejna umowa o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Dolina Pilicy otrzymało pomoc w wysokości
299 877,00 zł.
Podpisaną umowę wręczył p. Andrzej Górczyński
- Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W ramach operacji zostaną przebudowane, bądź też powstaną nowe miejsca rekreacji: place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany. Inwestycje zostaną zrealizowane w miejscowościach: Bukowiec Opoczyński, Kruszewiec Kolonia, Roszkowa Wola, Brudzewice Kolonia, Zachorzów, Ogonowice, Mniszków, Wielka Wola oraz Turobów.


umowa