Informacja o podpisaniu umowy - Rozwój działalności gospodarczej
Dodane przez Admin dnia Lipiec 02 2019 13:47:50

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informujemy, że w dniu 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pasja

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informujemy, że w dniu 24 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc na rozwinięcie działalności gospodarczej, tj. budowę budynku usługowego, w którym będzie prowadzony hostel, w wysokości 249 000,00 zł otrzymał przedsiębiorca prowadzący firmę pn. Firma „Pasja” Rafał Nagórka, działającą na terenie obszaru lokalnej grupy działania STOWARZYSZENIE DOLINA PILICY. Życzymy powodzenia w realizacji projektu.

Pasja