Marka Dolina Pilicy
Dodane przez Admin dnia Lipiec 17 2019 21:13:40

marka

marka
Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy. Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.

Marką lokalną Dolina Pilicy oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Rolą marki lokalnej Dolina Pilicy jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Pilicy.

Na początku sierpnia br. Stowarzyszenie Dolina Pilicy planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki Dolina Pilicy.


Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

marka
Marką lokalną Dolina Pilicy oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Rolą marki lokalnej Dolina Pilicy jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Pilicy.
Na początku sierpnia br. Stowarzyszenie Dolina Pilicy planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki Dolina Pilicy.
marka W dniu 17 lipca 2019 r. dzięki uprzejmości Wójta Gminy Lubochnia Piotra Majchrowskiego, w siedzibie Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu, odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące zasad przyznawania Znaku marki Dolina Pilicy.
Spotkanie rozpoczął Bronisław Helman Prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy wprowadzając zebranych w proces budowania Marki lokalnej Dolina Pilicy. W imieniu Wójta Gminy Lubochnia gości powitała Sekretarz Gminy – Maria Jolanta Ochota.
Następnie Olga Gałek z Fundacji Miejsc i ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie szczegółowo omówiła zasady przyznawania Znaku Marki Dolina Pilicy, oraz korzyści płynące z udziału w Programie Marka Lokalna Dolina Pilicy. Miłym akcentem kulinarnym w postaci lodów tradycyjnych, była opowieść p. Blanki Strzelczyk z Wytwórni Lodów Rzemieślniczych "PINGWIN" o własnym produkcie wytwarzanym w gm. Sulejów. Joanna Seliga przedstawiciel UG w Lubochni i jednocześnie koordynator projektu przedstawiła uczestnikom spotkania zasady udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Produktu Lokalnego ‘Skarby Regionów” organizowanym po raz pierwszy w Gminie Lubochnia w dniach 28-29 września 2019 r. W tematykę „Przetwórstwa produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na małą skalę” wprowadziła zebranych p. Kalina Martyna z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast o zasadach i wymogach sprzedaży produktów spożywczych i rękodzielniczych na małą skalę opowiedziała p. Małgorzata Wójcik z Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim.
marka
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Małgorzata Sibińska - p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Michał Kosmowski – Naczelnik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich; przedstawiciele Starostw z 4 powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego. Obecni byli również przedsiębiorcy, rękodzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Gmin i Ośrodków Kultury działających na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy.
marka marka marka
marka

marka

marka