Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/MDP - Marka lokalna Dolina Pilicy
Dodane przez Admin dnia Sierpień 06 2019 14:04:32

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019/MDP
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się
Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

marka

Termin składania wniosków:
od dnia 07.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.
(w godzinach 8:00 - 14:00)

Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy przyznawany jest
w trzech zasadniczych kategoriach:
  • Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
  • Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
  • Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019/MDP
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

marka

Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.
Termin składania wniosków:
od dnia 07.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.
(w godzinach 8:00 - 14:00)
Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:
  • Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
  • Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
  • Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Dokumenty do pobrania:

marka Marką lokalną Dolina Pilicy oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska.
Rolą marki lokalnej Dolina Pilicy jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Pilicy.