Zapraszamy na spotkanie 28.08.2019 r
Dodane przez Admin dnia Sierpień 22 2019 15:54:30
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Spotkanie organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie otwarte
Termin
Miejsce
Temat spotkania
28.08.2019
godz. 13.00
Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Spotkanie informacyjne nt. efektów realizacji LSR

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Spotkanie organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
- poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie otwarte
Termin
Miejsce
Temat spotkania
28.08.2019
godz. 13.00
Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Spotkanie informacyjne nt. efektów realizacji LSR
Cel komunikacji: Poinformowanie ogółu mieszkańców o efektach realizacji LSR.
Działanie komunikacyjne: Spotkanie otwarte

Dla kogo: Spotkanie jest adresowane do mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia.