PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju - konsultacje społeczne do 12.11.2019
Dodane przez Admin dnia Listopad 07 2019 15:52:04

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wypełniając wymóg poddania konsultacji społecznej propozycji wprowadzenia korekt w treści samej LSR, z uwagi na jej komplementarność z pozostałymi dokumentami udostępnionymi wcześniej lokalnym mieszkańcom, poddajemy ją Państwu pod szerszą analizę. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Na propozycje z Państwa strony czekamy do 12 listopada 2019 r. do godziny 16 00


Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Wypełniając wymóg poddania konsultacji społecznej propozycji wprowadzenia korekt w treści samej LSR, z uwagi na jej komplementarność z pozostałymi dokumentami udostępnionymi wcześniej lokalnym mieszkańcom, poddajemy ją Państwu pod szerszą analizę. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Na propozycje z Państwa strony czekamy do 12 listopada 2019 r. do godziny 16 00
Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: dolinapilicy@onet.eu lub dostarczyć osobiście na udostępnionym formularzu na adres biura:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97- 200 Tomaszów Mazowiecki.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Dziękujemy.