Wyniki naboru 6_2019_G - Imprezy
Dodane przez Admin dnia Listopad 20 2019 18:33:28
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • 6/2019/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych

  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 6/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 6/2019/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych

  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 6/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania


- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07.11.2019 r.