Wyniki naboru 5_2019_G - Rekreacja
Dodane przez Admin dnia Listopad 20 2019 18:48:30
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • 5/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej


  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 5/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 5/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej


  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 5/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania


- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07.11.2019 r.