Wyniki naboru 4_2019_G - Wsparcie organizacji
Dodane przez Admin dnia Listopad 20 2019 19:16:18
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • 4/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych w stroje, sprzęt, instrumenty itp.

  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 4/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 4/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.

  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
  w stroje, sprzęt, instrumenty itp.


  Termin składania wniosków: od dnia 10.09.2019 r. do dnia 24.09.2019 r.
WYNIKI naboru nr 4/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz niezgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania
- Lista operacji niewybranych do finansowania
- Lista rezerwowa

- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07.11.2019 r.