Nabór 4/2019/G Wyniki po rozpatrzonych odwołaniach
Dodane przez Admin dnia Grudzień 23 2019 12:24:27

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Wyniki w ramach naboru 4/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych w stroje, sprzęt, instrumenty itp.


Treść rozszerzona

prow 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
GRANTY 2019 - wyniki po rozpatrzonych odwołaniach
Wyniki w ramach naboru 4/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- wyposażenie, doposażenie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych
w stroje, sprzęt, instrumenty itp.


- po rozpatrzonym odwołaniu w dniu 09.12.2019 r.