Zaproszenie na posiedzenie Rady 30.01.2020 r.
Dodane przez Admin dnia Styczeń 22 2020 08:42:13

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza członków Rady na posiedzenie w sprawie wyboru wniosków o powierzenie grantów dotyczących naborów:
- nr 7/2019/G
na Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w   
tym wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości lokalnej,
- nr 8/2019/G na Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
- nr 9/2019/G na Działania wspierające grupy defaworyzowane,
- nr 10/2019/G na Budowę lub przebudowę obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie,
Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Posiedzenie planowane jest na dzień 30.01.2020 r. (czwartek) o godz. 900
w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Pilicy przy ulicy św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.