WYNIKI naboru nr 8/2019/G
Dodane przez Admin dnia Luty 12 2020 10:19:52
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 8/2019/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych

  Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 8/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 • 8/2019/G - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  - Zorganizowanie imprez lokalnych

  Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 8/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych
- Lista operacji wybranych do finansowania


- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30.01.2020 r.