WYNIKI naboru nr 9/2019/G
Dodane przez Admin dnia Luty 12 2020 10:21:57
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

9/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- szkolenia, warsztaty i inne działania społeczne wspierające grupy defaworyzowane
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 9/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

9/2019/G - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystywaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- szkolenia, warsztaty i inne działania społeczne wspierające grupy defaworyzowane
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 9/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych
- Lista operacji wybranych do finansowania


- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30.01.2020 r.