WYNIKI naboru nr 10/2019/G
Dodane przez Admin dnia Luty 12 2020 10:24:25
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 10/2019/G

Treść rozszerzona
prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  • 10/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
Termin składania wniosków: od dnia 26.11.2019 r. do dnia 10.12.2019 r.
WYNIKI naboru nr 10/2019/G
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR
- Lista operacji wybranych do finansowania


- Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30.01.2020 r.