Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/MDP - Marka lokalna Dolina Pilicy
Dodane przez Admin dnia Maj 18 2020 09:03:56

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

marka

marka
Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/MDP
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
Termin składania wniosków:
od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.
Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.

Przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:
 • Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
 • Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
 • Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Treść rozszerzona

prow 2014-2020
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2020/MDP
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

marka

Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.
Termin składania wniosków:
od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.
(w godzinach 8:00 - 14:00)
Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:
 • Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
 • Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
 • Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/MDP
 • Regulamin
 • Wniosek - Załącznik nr 5 (.PDF .DOC)
 • Kategorie produktów, usług i Inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Dolina Pilicy - Załącznik nr 1
 • Umowa Licencyjna - Załącznik nr 2
 • Kryteria oceny - Załącznik nr 3
 • System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej Dolina Pilicy - Załącznik nr 4
 • Wniosek o przedłużenie obowiązywania Umowy licencyjnej na używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Dolina Pilicy - Załącznik nr 6 (.PDF, .DOC)
marka Statuetki
Marką lokalną Dolina Pilicy oznaczane będą produkty charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością dla środowiska. Rolą marki lokalnej Dolina Pilicy jest udzielanie rekomendacji dla produktów nią znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Doliny Pilicy.