Ankieta - diagnoza potrzeb społeczności lokalnej
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 08 2020 10:20:20
Ankieta

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

Mając na uwadze wiele Waszych telefonów i pytań, zdajemy sobie sprawę, że czekacie na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków.
Mamy nadzieję, że odbędą się one w I połowie 2021 r.
Badanie ankietowe będzie prowadzone w okresie:
8 – 16 czerwca 2020 r.

Prosimy Państwa (potencjalnych beneficjentów) o udział w krótkim badaniu ankietowym, które pozwoli nam zweryfikować Wasze potrzeby/branże/rodzaje działalności gospodarczej, które chcielibyście uruchomić w dobie epidemii COVID-19, tak abyśmy mogli dokonać rzetelnej diagnozy potrzeb naszej społeczności lokalnej.


Treść rozszerzona
Ankieta

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

Mając na uwadze wiele Waszych telefonów i pytań, zdajemy sobie sprawę, że czekacie na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków. Mamy nadzieję, że odbędą się one w I połowie 2021 r.


Pragniemy poinformować, iż Zarząd LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy dokłada wszelkich starań, aby nabory odbyły się jak najszybciej. W marcu 2020 r. złożyliśmy aktualizację LSR, w odpowiedzi na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki w wysokości 1 300 000 zł – bonus za sprawne wrażanie LSR. Zgodnie z uchwałą zarządu LGD z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie aktualizacji LSR, w/w środki zostały przeznaczone na nabory dot. podejmowania działalności gospodarczej (13 premii po 100 000 zł).

W dniu 22 maja 2020 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w którym zostaliśmy poproszeni o dokonanie ponownej weryfikacji aktualności zapisów LSR, w tym celów na jakie chcemy przeznaczyć dodatkowe środki, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze.

W związku z powyższym prosimy Państwa (potencjalnych beneficjentów) o udział w krótkim badaniu ankietowym, które pozwoli nam zweryfikować Wasze potrzeby/branże/rodzaje działalności gospodarczej, które chcielibyście uruchomić w dobie epidemii COVID-19, tak abyśmy mogli dokonać rzetelnej diagnozy potrzeb naszej społeczności lokalnej.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (aktualizacja z dnia 26 marca 2020 r.).

Badanie ankietowe będzie prowadzone w okresie: 8 – 16 czerwca 2020 r.
Czas potrzebny na wypełnienie ankiety: ok. 2 min.

ANKIETA
Dziękujemy za wypełnienie ankiety oraz Państwa zaangażowanie w diagnozę potrzeb społeczności lokalnej na obszarze Stowarzyszenia Dolina Pilicy.