Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy
Dodane przez Admin dnia Wrzesień 14 2009 17:39:00

ZAPROSZENIE


Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy zaprasza
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

Termin: 28 września 2009 r. (poniedziałek) godz. 16:00
Miejsce: Sala konferencyjna
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "BORKI"
w Swolszewicach Małych.


Propozycja porządku obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy, powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości;
 2. Stwierdzenie faktycznej (na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy) ilości członków Stowarzyszenia;
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków;
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza - protokolanta Zebrania;
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
 7. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 10. Sprawozdanie Rady;
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków;
 12. Propozycja zmian w składzie Rady;
 13. Przedstawienie i zatwierdzenie poprawek do Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników;
 14. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej dla samorządów;
 15. Wolne wnioski;
 16. Przyjęcie wniosków Walnego Zebrania Członków;
 17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.


Za Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy         
Prezes Stowarzyszenia                    
Bronisław Helman