Emisje radiowe - ważne informacje
Dodane przez Admin dnia Grudzień 14 2020 16:03:01

Podczas emisji radiowych w dniach 12.12.2020 r. (Radio Strefa FM) oraz 14.12.2020 r. (Radio Fama) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński przekazał ważną informację dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców o możliwościach skorzystania za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, w tym LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy z szerokiej oferty wsparcia finansowego, oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zostały wymienione obecnie ogłoszone i planowane nabory:
- Rozwój
obiektów kulturalnych -granty (nabór w terminie 10-30.12.2020r.)
- Podejmowanie działalności gospodarczej (I poł. 2021 r.)

przy nacisku na uruchomienie produktu lokalnego.
- Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i
wypoczynku - granty (I poł. 2021 r.)

oraz poinformowano o otwarciu jedynego w województwie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Miodów i Produktów Pszczelich Ziemi Piotrkowskiej zlokalizowanego w Wolborzu jako dzieło współpracy Starostwa Powiatowego i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do aplikowania o ww. środki finansowe i nawiązania kontaktu.


Treść rozszerzona

Podczas emisji radiowych w dniach 12.12.2020 r. (Radio Strefa FM) oraz 14.12.2020 r. (Radio Fama) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński przekazał ważną informację dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców o możliwościach skorzystania za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, w tym LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy z szerokiej oferty wsparcia finansowego, oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zostały wymienione obecnie ogłoszone i planowane nabory:
- Rozwój
obiektów kulturalnych -granty (nabór w terminie 10-30.12.2020r.)
- Podejmowanie działalności gospodarczej (I poł. 2021 r.)

przy nacisku na uruchomienie produktu lokalnego.
- Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i
wypoczynku - granty (I poł. 2021 r.)

oraz poinformowano o otwarciu jedynego w województwie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Miodów i Produktów Pszczelich Ziemi Piotrkowskiej zlokalizowanego w Wolborzu jako dzieło współpracy Starostwa Powiatowego i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do aplikowania o ww. środki finansowe i nawiązania kontaktu.