MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Schemat I
Schemat I

Tytuł projektu: "Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy". Na jego realizację gminy Inowłódz i Tomaszów Mazowiecki otrzymały 150.000 PLN.
Najważniejsze cele do osiągnięcia to:
  • informacja mieszkańców o przystąpieniu do programu (etap ten realizowany będzie poprzez spotkania z mieszkańcami gmin),
  • inspirowanie lokalnych społeczności do aktywnego udziału w procesie programowania rozwoju obszarów wiejskich przyrodniczo-geograficznego regionu dolina Pilicy,
  • wsparcie przygotowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przyrodniczo-gospodarczego regionu dolina Pilicy,
  • mobilizacja i motywacja lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w planowaniu i realizacji przedsięwzięć wpływających na podnoszenie atrakcyjności terenów wiejskich przyrodniczo-gospodarczego regionu dolina Pilicy jako miejsca życia, pracy i wypoczynku,
  • wsparcie procesu tworzenia partnerstwa publiczno-prawnego i wykreowania Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy,
  • promocja przyrodniczo-geograficznego regionu dolina Pilicy.

Oznacza to, że głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców i środowisk lokalnych na obszarze działania dwóch gmin: Inowłódz i Tomaszów Mazowiecki. Grupę docelową projektu stanowi 13 546 mieszkańców wsi, obszar projektowanej Lokalnej Grupy Działania obejmuje 248,7 km2. W skład projektowanej LGD wchodzą sołectwa: 11 w gminie Inowłódz i 24 w gminie Tomaszów Mazowiecki. Realizacja projektu ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw, w oparciu o analizę możliwości, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przyrodniczo-geograficznego regionu dolina Pilicy, a w konsekwencji skoordynowanie tych inicjatyw i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich regionu "Dolina Pilicy". Realizacja projektu sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszarów wiejskich przyrodniczo-gospodarczego regionu dolina Pilicy, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk dwóch sąsiadujących gmin. Wszystkie planowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na stymulację aktywności lokalnych środowisk i kierowaniu tej aktywności na zasadnicze cele projektu. Wszystkie propozycje mieszkańców służące osiągnięciu założonych celów będą wspierane i w miarę możliwóści wprowadzane do planu działań. Realizacja projektu spowoduje podniesienie świadomości społecznej w zakresie mechanizmów i metod planowania strategii rozwoju. Ten proces edukacji poprzez czynne uczestnictwo będzie w przyszłości owocował wzrostem aktywności przy wszelkiego rodzaju działaniach planistycznych, a społeczne konsultacje będą znacznie głębsze z wyraźnym zaznaczeniem zdolności lokalnych środowisk do kontroli procesu planowania rozwoju.

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty