MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

Wdrażanie LEADER+
Wdrażanie LEADER+ - schemat I - schemat II

Pilotażowy Program LEADER+ wdrażany jest w ramach dwóch, następujących po sobie "schematach", z których pierwszy przygotowuje uruchomienie drugiego.
Beneficjantami Schematu I są samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń oraz organizacje pozarządowe. Celem Schematu I jest tworzenie lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego (Lokalnych Grup Działania - LGD) oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Schemat I wspiera:

  • pomoc doradczą i ekspercką związaną z tworzeniem Lokalnych Grup Działania,
  • działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju,
  • opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze itp.).

Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji projektu w ramach Schematu I wynosi 150.000 PLN.


Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających m.in. rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe. W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany obejmujące wsparcie realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Beneficjantami Schematu II są Lokalne Grupy Działania.

Schemat II wspierać będzie:

  • działalność operacyjną LGD,
  • promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  • pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich,
  • przygotowanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczególnym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  • organizacje imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.,
  • współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD.
Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji projektu w ramach Schematu II wynosi 750.000 PLN.

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty