MARKA Dolina Pilicy

Nawigacja
Strona główna
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
Stowarzyszenie
· RODO
· Władze
· Lista członków LGD
· Statut
· LSR
· Rada
· Regulaminy
· Dokumenty członkowskie
Region objęty LSR
· Gmina Aleksandrów
· Gmina Inowłódz
· Gmina Czerniewice
· Gmina Drzewica
· Gmina Lubochnia
· Gmina Mniszków
· Gmina Opoczno
· Gmina Poświętne
· Gmina Rzeczyca
· Miasto i Gmina Przedbórz
· Gmina Sławno
· Miasto i Gmina Sulejów
· Gmina Tomaszów Maz.
· Gmina Wielgomłyny
· Miasto i Gmina Wolbórz

Projekty partnerskie


Wydarzenia

Leader
· LEADER 2007-2013
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szlak Konny

NASZA HISTORIA - NASZE DZIEDZICTWO"NASZA HISTORIA - NASZE DZIEDZICTWO"


Z dniem 07.04.2010 r. Stowarzyszenie Dolina Pilicy rozpoczęło realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: "Nasza historia - nasze dziedzictwo". Teren realizacji niniejszego zadania to obszar miasta i gminy:  Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki oraz gmin: Aleksandrów, Ręczno, Mniszków, Wolbórz, Inowłódz, Lubochnia.

Okres realizacji projektu: 07.04.2010 r. - 31.07.2010 r.

Cele projektu:

  • ogólnopolska promocja bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturowego województwa łódzkiego, w tym zwłaszcza rzeki Pilicy i jej najbliższych okolic,

  • popularyzacja dziejów ojczystych oraz budowanie więzi regionalnych poprzez kształtowanie przywiązania do "małej ojczyzny", zwłaszcza wśród młodego pokolenia mieszkańców naszego regionu.

 

Całkowity budżet projektu opiewa na 23.437,50 zł. Otrzymana dotacja ze środków z budżetu Województwa  Łódzkiego wynosi 15.000,00 zł.

Projekt podzielony jest na dwa integralne moduły. Pierwszy z nich stanowią warsztaty literackie, historyczne i teatralne. Zajęcia w ramach warsztatów literackich i historycznych przeprowadzane będą wśród 10-osobowych grup młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z ww. obszaru w wymiarze 105 h. (blok 3-godzinny raz w tygodniu przez okres 5 tygodni). Warsztaty teatralne realizowane będą w wymiarze 140 h. (blok 2-godzinny 2 razy w tygodniu przez okres 5 tygodni).

Realizację warsztatów poprzedzi akcja promocyjno-rekrutacyjna, w tym ogłoszenie konkursu "Nasza historia - nasza dziedzictwo", realizowanych z pomocą palcówek oświatowych naszego regionu.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez nauczycieli i instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie pedagogiczne oraz bogatą wiedzę merytoryczną w danym zakresie. Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą problematyki stosunków polsko-krzyżackich od XIII do XV wieku oraz tematyki średniowiecznego rycerstwa w Europie, stanowiących osnowę i tło do prezentacji życia codziennego mieszkańców średniowiecznej Europy, w tym zwłaszcza obszaru okolic Przedborza, Sulejowa, Wolborza, Inowłodza - ważnych ówcześnie ośrodków.

Podsumowaniem projektu i prezentacją "produktów" warsztatów teatralnych będzie impreza integrująca wszystkie grupy wiekowe i społeczne, przygotowana na kanwie wydarzeń z roku 1410, jakie miały miejsce w Sulejowie, Wolborzu i Lubochni, związanych z przemarszem wojsk króla Jagiełły na Grunwald. W ramach pikniku przewiduje się podsumowanie warsztatów literackich i historycznych oraz związanych z nimi konkursów na najlepsze prace poświęcone tematyce polsko-krzyżackiej, etosu rycerza średniowiecznego oraz życia codziennego w średniowieczu mieszkańców naszego regionu.

Ponadto, celem uświadomienia historycznych korzeni mieszkańcom oraz kreowania postaw patriotycznych, w ramach niniejszego projektu zostanie wydana publikacja "Nasza historia - nasze dziedzictwo" w nakładzie 1.500 szt. Publikacja zawierać będzie m.in. nieznane powszechnie, ważne dla regionu wzmianki faktograficzne oraz nagrodzone prace uczestników konkursu "Nasza historia - nasze dziedzictwo".

Uwaga !!!

W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w  konkursie "Nasza historia - nasze dziedzictwo"  termin składania prac zostaje  przedłużony do 01.06.2010 r. do godz. 12.00.


Materiały do pobrania:
Realizacja projektu:
Realizator projektu:

97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 55
tel./fax. (44) 710-15-52

www.dolinapilicy.pl
dolinapilicy@onet.eu

 


Partner RegionalnyUrząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Kultury i Edukacji
Podstrona została utworzona w ramach projektu: "Nasza historia - nasze dziedzictwo" współfinasowanego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego
.

PROW 2014-2020


Warsztaty

Nasze projekty


Projekty współpracy

PROW 2007-2013
Granty